Tento e-mail není relevantní pro účastníky nové akce Gregga Bradena 29.10.22. Tento e-mail byl rozesílán ve dnech 12.06.2022 a 13.06.2022 všem účastníkům původního semináře Gregga Bradena, který byl původně plánován na rok 2020.

Vážení přátelé,

Srdečně Vás všechny zdravíme a rádi bychom Vás informovali o nových skutečnostech. Nemohli jsme Vás informovat už dříve, protože do poslední chvíle jsme nevěděli, zda-li se seminář, plánovaný na 6. srpna, opravdu uskuteční a nechtěli jsme Vás tedy uvést v nějaký zmatek či omyl. Dost zmatku nám všem udělal covid a opatření, kvůli kterým se seminář musel několikrát překládat.

Dobrou zprávou je, že se seminář, naplánovaný na sobotu 6. srpna, opravdu uskuteční. Do poslední chvíle jsme to nevěděli a proto jsme rádi, že se s Vámi můžeme o tuto zprávu podělit. Od plánovaného semináře v dubnu 2020 uběhly už více než dva roky, během kterých jsme zorganizovali dvě živé online akce s Greggem Bradenem plné nových informací. Nyní dochází vzhledem ke všem okolnostem, které během těchto dvou let nastaly, k určitým změnám. Tyto změny neovlivní původně plánovanou základní koncepcí semináře.

Zásadní změnou je, že semináře se zúčastní jako hlavní přednášející americký biolog, univerzitní pedagog, vědec, vynikající řečník, autor bestsellerů ‚Biologie víry‘, ‚Spontánní evoluce‘, ‚Líbankový efekt‘ a mnoha dalších knih, účastník setkání v OSN, dlouholetý přítel a společný vystupující Gregga Bradena – Dr. Bruce Lipton. Jsme opravdu vděční Dr. Bruceovi Liptonovi, že i přes veškerou zaneprázdněnost a jeho nabitý program se nám podařilo společně zajistit a zkoordionovat jeho příjezd do Prahy. Dr. Bruce Lipton přiletí do Prahy, nikoliv v rámci evropského turné, ale pouze na tento seminář, i když běžně se na organizování obdobného semináře Dr. Bruce Liptona čeká více než 4 roky.

Máme i jednu negativní zprávu, kterou nedokážeme ovlivnit. Gregg Braden se z vážnějších zdravotních důvodů fyzicky nemůže zúčastnit semináře v Praze.
Greggovi Bradenovi je to velice líto, na osobní setkání s Vámi se velmi těšil. Moc ho to mrzí, ale jeho zdravotní stav mu neumožňuje v žádném případě absolvovat cestu do zahraničí – České republiky.
Proto bude náš seminář tak trochu výjimečný a netradiční. Původní témata semináře zůstanou zachována, a navíc zazní nová témata a informace od Bruce Liptona, a pokud to zdravotní stav Gregga Bradena dovolí, Gregg Braden se připojí online do sálu z USA, aby s Vámi mohl sdílet své myšlenky a vnímat atmosféru tohoto semináře.
Zároveň Vás tímto prosíme o podporu Gregga Bradena a jeho zdravotního stavu modlitbami a přáním brzkého uzdravení. 

V případě jakéhokoli dotazu, pište prosím na info@greggbraden.cz.
Vaše vstupenky zůstavají v platnosti. Více informací o semináři naleznete na www.greggbraden.cz a www.brucelipton.cz

Děkujeme a moc se na Vás 6. srpna v Praze těšíme.

Pořadatelé semináře Gregga Bradena v Praze